Toetsmomenten en aantal kansen
Alle toetsen worden minimaal drie keer per jaar aangeboden. Je hebt per studiejaar tweemaal de gelegenheid om de toets(en) te behalen. Als je gezakt bent voor één of meerdere toetsen, dan kun je je opnieuw aanmelden voor de toets(en) op een volgend toetsmoment, tenzij je al twee gelegenheden hebt benut. Als je alleen de laatste toetskans van het studiejaar hebt benut, dan kun je pas het volgende studiejaar weer deelnemen. Je betaalt per toetsmoment de kosten voor de toets(en).

Een studiejaar loopt van 1 september tot 1 september.

Vrijstelling
Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de toets (bijvoorbeeld als je in het bezit bent van een havo- of vwo-certificaat), dan dien je het verzoek daartoe samen met het bewijsmateriaal uiterlijk 14 dagen voor de toets te hebben aangeleverd bij info@toelatingstoetsen.nl. Geef in je mail aan om welke hogeschool en opleiding het gaat. Het vrijstellingsverzoek wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de toelatingscommissie van de door jou gekozen opleiding of instelling.

Toetslocaties
Je kunt zelf bepalen waar je je toelatingstoets(en) maakt. Er zijn 5 locaties: Leeuwarden, Groningen, Velp, Eindhoven.

Kosten
De kosten zijn € 65,- per toelatingstoets. Deelname aan de toets is alleen mogelijk wanneer de betaling voor de toets een week voor de datum van de toets binnen is. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Restitutie
Bij afmelding na betaling is in principe geen restitutie mogelijk. Je kunt vanaf drie weken voor de toets betalen. Uiterlijk één week voor de toets dient het volledige bedrag door ons te zijn ontvangen, anders word je verwijderd van de deelnemerslijst. De betaalinstructie staat in de e-mail die je na je aanmelding ontvangt.

Uitslag
Binnen vijftien werkdagen na afname van de toets(en) wordt de uitslag per mail bekend gemaakt. Per behaalde toets ontvang je een certificaat.

Inzage
Wil je inzage in je toets, dan dien je dit tijdig kenbaar te maken (zie belangrijke data) door een mail te sturen aan info@toelatingstoetsen.nl.
Vermeld hierin duidelijk:
– Je naam
– Welke toelatingstoets je wilt inzien
– Op welke locatie je de toelatingstoets wilt inzien
Je ontvangt daarna een uitnodiging met alle informatie.

Functiebeperking
Denk je in aanmerking te komen voor een bijzondere voorziening om de toets te kunnen maken, dan kun je dit aangeven bij de inschrijving voor een toelatingstoets. Je ontvangt vervolgens in de bevestigingsmail de procedure hoe verder te handelen.

Toelatingstoetsen: