Toetsmomenten en aantal kansen
Alle toetsen worden vier keer per jaar aangeboden. Je hebt per schooljaar twee maal de gelegenheid om de toets(en) te behalen. Als je gezakt bent voor één of meerdere toetsen, kun je je opnieuw aanmelden voor de toets(en) op een volgend toets moment (tenzij je al twee gelegenheden hebt benut of op het derde moment deelneemt aan de toelatingstoets, dan kun je pas het volgende schooljaar weer deelnemen).  Je betaalt per toetsmoment de kosten voor de toets(en).

Toetslocaties
Je kunt kiezen waar je je toelatingstoets(en) maakt. Er zijn 5 locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen, Velp en Eindhoven.

Kosten
De kosten zijn € 60,- per toelatingstoets. Deelname aan de toets is alleen mogelijk wanneer de betaling voor de toets een week voor de datum van de toets binnen is. Restitutie van het bedrag is alleen mogelijk bij tijdige afmelding voor de toets (zie belangrijke data). Hiervoor wordt € 7,50 aan administratiekosten per toets berekend.

Voorbereiding op de toetsen
Als je weet welke toetsen je met succes moet afronden om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze, dan kun je je gaan voorbereiden op de toets. Voor de voorbereiding op de meeste toelatingstoetsen kun je een cursus volgen. Hieronder vind je per toets informatie over de inhoud van de toelatingstoetsen en hoe je je kunt voorbereiden.

Vrijstelling
Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de toets (bijvoorbeeld als je in het bezit bent van een havo- of vwo-certificaat), dan dien je het verzoek daartoe samen met het bewijsmateriaal uiterlijk 14 dagen voor de toets te hebben aangeleverd bij info@toelatingstoetsen.nl. Geef hierin aan om welke hogeschool en opleiding het gaat. Het vrijstellingsverzoek wordt doorgestuurd ter beoordeling aan de toelatingscommissie van jouw gekozen opleiding of instelling.

Uitslag
Binnen vijftien werkdagen na afname van de toets(en) wordt de uitslag per mail bekend gemaakt. Per toets ontvang je een certificaat.

Inzage
Wil je inzage in je toets hebben, dan dien je dit tijdig kenbaar te maken (zie belangrijke data) door een mail te sturen aan info@toelatingstoetsen.nl.
Vermeld hierin duidelijk:
– Je naam
– Welke toelatingstoets je wilt inzien
– Op welke lokatie je de toelatingstoets wilt inzien

Je ontvangt daarna een uitnodiging met alle informatie.

Functiebeperking

Denk je in aanmerking te komen voor een bijzondere voorziening om de toets te kunnen maken, dan kun je dit aangeven bij de inschrijving voor een toelatingstoets. Mail daarna zo spoedig mogelijk (uiterlijk 2 weken voor de toetsafname) naar info@toelatingstoetsen.nl en geef aan om welke voorziening het gaat. De verklaring/bewijsstukken ten behoeve van je verzoek kun je uiterlijk 1 week voor de toetsafname mailen naar genoemd emailadres.

Toelatingstoetsen: