Inhoud

Rekenkundig en grafisch onderbouwen
Schaarste
Ruil
Vraag en aanbod
Marktstructuur
Overheidsingrijpen
Rente
Inflatie
Externe effecten
Welvaart
Groei
Conjunctuur(beleid)

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit meerkeuze vragen.

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Economie kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in de (zelf aan te schaffen) boeken:  Percent: Economie Bovenbouw HAVO theorieboek deel 1 & 2  (Duijm, Gorter), 3e druk, ThiemeMeulenhoff, 978-90-42-53875-7 (deel 1) & 978-90-42-53879-5 (deel 2). Van deze boeken hoef je niet alles  te bestuderen. Hieronder vind je een overzicht van wat je WEL moet bestuderen: Uit deel 1, hoofdstuk 1 t/m 7, paragraaf 8.2, 8.3. 10.1 en 10.3. Uit deel 2, hoofdstuk 17 t/m 21, paragraaf 22.4, 23.1 en 23.2.

Deze boeken zijn ongetwijfeld ook tweedehands te verkrijgen.

Proeftoets: Proeftoets economie klik hier.

Voorbereidingscursus Economie

Bij NHL Stenden Hogeschool wordt in mei een cursus aangeboden in Leeuwarden ter voorbereiding op de toets Economie. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

Bij de Hanzehogeschool Groningen wordt in juni een cursus aangeboden in Groningen ter voorbereiding op de toets Economie. Voor inschrijven en meer informatie klik hier.