Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland.

NB

-Kijk op de website van de hogeschool van je toetslocatie om te zien of er specifieke maatregelen zijn waar je rekening mee moet houden. Klik onderaan de pagina op het logo van de betreffende hogeschool voor meer informatie.

  • Op deze website vind je informatie over de toelating vanuit havo, vwo en mbo (niveau 4) naar het hoger onderwijs van de samenwerkende hogescholen (NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool VHL, Fontys, Hanze en Hogeschool Saxion).
  • Kijk bij het kopje Toelatingstoetsen voor alle informatie met betrekking tot het aantal toetskansen, kosten, uitslag, functiebeperking, enz.

Toelatingseisen havo, vwo en mbo4

Bij een hbo-opleiding word je toegelaten als je aan de juiste toelatingseisen voldoet. Niet elk profiel in het havo en vwo geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding. Het kan zijn dat er voor de door jou gekozen opleiding toelatingseisen gelden. Meer informatie vind je op deze site bij Check je toelating*.

 

Kom je uit een mbo4-opleiding, dan ben je toelaatbaar voor alle bachelor- en Ad- opleidingen met uitzondering van de pabo. Wel raden we je aan je voor te bereiden op de hbo-opleiding van je keuze. Informatie hierover vind je op deze website bij Voorbereiding en op de website van de hogeschool. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen voor de pabo op de website van de hogeschool/pabo.

*Disclaimer: Het is mogelijk dat toelatingseisen wijzigen als gevolg van landelijk genomen besluiten. De samenwerkende hogescholen (Hanze, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool VHL, Fontys en Hogeschool Saxion) kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 Havo, vwo en mbo4: aanvullende eisen en numerus fixus
Voor een aantal hbo-opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld een auditie of een toelatingsexamen voor een muziek-, dans- of kunstopleiding, of een test voor een sportopleiding. Kijk hiervoor op de website van de hogeschool.
Er is een klein aantal opleidingen met een numerus fixus. Dit betekent dat niet iedereen geplaatst kan worden. Voor opleidingen met een numerus fixus is de uiterste inschrijfdatum 15 januari! Check altijd op de website van de hogeschool of er voor de opleiding van jouw keuze een numerus fixus is.


Check je toelating

Controleer of er voor jouw gekozen opleiding toelatingseisen gelden.

Voorbereiding

Voorbereidingsinformatie van je nieuwe opleiding.

Toelatingstoetsen

Achtergrondinformatie over toelatingstoetsen.

Opleiding kiezen

Oriënteer je op je opleiding.