Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland.

De toetsen die op 21 april zouden worden afgenomen zijn afgezegd. Wel wordt een ieder die een toelatingstoets wil afleggen in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de twee toetskansen per studiejaar. De toetsen in juni en augustus zullen namelijk wel doorgang vinden.

De toetsafname op de aangekondigde data en tijdstippen in juni/augustus zijn aangepast. We verzoeken je echter je aan te melden voor de originele data die op de website genoemd stonden (17 juni en 13 augustus). Wij informeren je over evt. wijzigingen. Je krijgt dus de gelegenheid te voldoen aan de toelatingseisen voor inschrijving in het komende studiejaar.

Klik hier voor de actuele data/tijden.

Op deze website vind je informatie over de toelating vanuit havo, vwo en mbo       (niveau 4) naar het hoger onderwijs van de samenwerkende hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool VHL en Fontys).

Toelatingseisen havo, vwo en mbo4
Bij een hbo-opleiding word je toegelaten als je aan de juiste toelatingseisen voldoet. Niet elk profiel in het havo en vwo geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding. Het kan zijn dat er voor de door jou gekozen opleiding toelatingseisen gelden. Meer informatie vind je op deze site bij Check je toelating.

Kom je uit een mbo4-opleiding, dan ben je toelaatbaar voor alle bachelor- en Ad- opleidingen met uitzondering van de pabo. Wel raden we je aan je voor te bereiden op de hbo-opleiding van je keuze. Informatie hierover vind je op deze website bij Voorbereiding en ook www.mbohbonoordnederland.nl en de website van de hogeschool. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen voor de pabo op de website van de hogeschool/pabo.

Havo, vwo en mbo4: aanvullende eisen en numerus fixus
Voor een aantal hbo-opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld een auditie of een toelatingsexamen voor een muziek-, dans- of kunstopleiding, of een test voor een sportopleiding. Kijk hiervoor op de website van de hogeschool.
Er is een klein aantal opleidingen met een numerus fixus. Dit betekent dat niet iedereen geplaatst kan worden. Voor opleidingen met een numerus fixus is de uiterste inschrijfdatum 15 januari! Check altijd op de website van de hogeschool of er voor de opleiding van jouw keuze een numerus fixus is.


Check je toelating

Controleer of er voor jouw gekozen opleiding toelatingseisen gelden.

Voorbereiding

Voorbereidingsinformatie van je nieuwe opleiding.

Toelatingstoetsen

Achtergrondinformatie over toelatingstoetsen.

Opleiding kiezen

Oriënteer je op je opleiding.