Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland.

Uiterlijk 1 november 2020 worden de nieuwe data voor de toelatingstoetsen op deze website vermeld. De toetsen worden zodanig gepland dat je kunt voldoen aan de instroomeisen voor de opleidingen die in februari 2021 starten.

NB
De data van de toelatingstoetsen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot corona. We gaan er in deze planning vanuit dat we vooreerst online toetsen en dat bij verruiming van de maatregelen de mogelijkheid zich weer voordoet om in de loop van het jaar op locaties te toetsen. Als de richtlijnen niet versoepelen of juist strenger worden, zal dat consequenties hebben voor de planning. We behouden ons dus het recht voor om data, tijdstippen en eventueel toetsvormen te wijzigen, wanneer daar aanleiding voor is.

Op deze website vind je informatie over de toelating vanuit havo, vwo en mbo       (niveau 4) naar het hoger onderwijs van de samenwerkende hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool VHL en Fontys).

Toelatingseisen havo, vwo en mbo4
Bij een hbo-opleiding word je toegelaten als je aan de juiste toelatingseisen voldoet. Niet elk profiel in het havo en vwo geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding. Het kan zijn dat er voor de door jou gekozen opleiding toelatingseisen gelden. Meer informatie vind je op deze site bij Check je toelating.

Kom je uit een mbo4-opleiding, dan ben je toelaatbaar voor alle bachelor- en Ad- opleidingen met uitzondering van de pabo. Wel raden we je aan je voor te bereiden op de hbo-opleiding van je keuze. Informatie hierover vind je op deze website bij Voorbereiding en ook www.mbohbonoordnederland.nl en de website van de hogeschool. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen voor de pabo op de website van de hogeschool/pabo.

Havo, vwo en mbo4: aanvullende eisen en numerus fixus
Voor een aantal hbo-opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld een auditie of een toelatingsexamen voor een muziek-, dans- of kunstopleiding, of een test voor een sportopleiding. Kijk hiervoor op de website van de hogeschool.
Er is een klein aantal opleidingen met een numerus fixus. Dit betekent dat niet iedereen geplaatst kan worden. Voor opleidingen met een numerus fixus is de uiterste inschrijfdatum 15 januari! Check altijd op de website van de hogeschool of er voor de opleiding van jouw keuze een numerus fixus is.


Check je toelating

Controleer of er voor jouw gekozen opleiding toelatingseisen gelden.

Voorbereiding

Voorbereidingsinformatie van je nieuwe opleiding.

Toelatingstoetsen

Achtergrondinformatie over toelatingstoetsen.

Opleiding kiezen

Oriënteer je op je opleiding.