Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland.

Op deze website vind je informatie over toelating vanuit havo, vwo, mbo (niveau 4) naar het hoger onderwijs bij de samenwerkende hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL).

Niet elk profiel in het voortgezet onderwijs of domein in het mbo geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding. Het kan zijn dat er voor jouw gekozen opleiding toelatingseisen gelden.


Toelating

Controleer of er voor jouw gekozen opleiding toelatingseisen gelden

Toelatingstoetsen

Voorbereiding- en achtergrondinformatie over toelatingstoetsen

Aanmelden

Direct aanmelden voor de toets(en)

Opleiding kiezen

Oriënteer je op je opleiding