De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn van een diploma dat aan de profiel- en vakkeneisen voldoet (hierna te noemen deficiënte vakken of een deficiënt profiel) of aan de specifieke eisen gesteld aan de mbo vooropleiding, alsnog kunnen worden ingeschreven voor een bachelor opleiding en stelt voor de afname van deze toelatingsonderzoeken een commissie in.

Download hier het reglement.