Eerste toetsmoment:
Uiterlijke datum van aanmelden 4 december 2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
11 december 2018
Toets moment 19 december 2018
 Inzagemoment 23 januari 2018
Tweede toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 9 april 2019
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
16 april 2019
Toets moment 24 april 2019
 Inzagemoment 22 mei 2019
Derde toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 4 juni 2019
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
11 juni 2019
Toets moment 19 juni 2019
 Inzagemoment 10 juli 2019
Vierde toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 30 juli 2019
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten
6 augustus 2019
Toets moment 14 augustus 2019
Inzagemoment 4 september 2019

De toetstijden:

09.00 – 11.00 Nederlands

09.00 – 10.30 Wiskunde A

09.00 – 10.30 Wiskunde B

11.15 – 13.15 Nederlands

11.15 – 12.45 Economie

11.15 – 12.45 Natuurkunde

13.30 – 15.30 Engels

13.30 – 15.00 Biologie

13.30 – 15.00 Maatschappijleer

15.45 – 17.45 Engels

15.45 – 17.15 Duits

15.45 – 17.15 Frans

15.45 – 17.15 Spaans

15.45 – 17.15 M&O

15.45 – 17.15 Scheikunde