Uiterlijk 1 november 2020 worden de nieuwe data voor de toelatingstoetsen op deze website vermeld.
De toetsen worden zodanig gepland dat je kunt voldoen aan de instroomeisen voor de opleidingen die in februari 2021 starten.