Inhoud:

Rekenen en algebra; Lineaire functie; exponentiële functie; kwadratische functie; machtsfunctie van de vorm  y = a.xn; gebroken lineaire functie van de vorm  y = a/x + b; verbanden tussen tekst, tabel en grafiek, stijgen, dalen, extremen, snijpunten; formule van twee of meer variabelen.

 

Type toets:

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit open vragen.

 

Hulpmiddelen:

Tijdens de toets is het gebruik van een eenvoudige rekenmachine toegestaan. Een grafische en programmeerbare rekenmachine zijn niet toegestaan.

 

Wil je je voorbereiden?

Ga naar de voorbereiding voor Wiskunde A

NB: De meeste deelnemers vinden de toets Wiskunde A moeilijk. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles. Daarnaast is het mogelijk een voorbereidingscursus wiskunde A te volgen op een Noordelijke hogeschool. Deze voorbereidingscursus is bedoeld als extra uitleg en voor het stellen van vragen. De cursus kan niet voorzien in het bijspijkeren van gemiste wiskunde A-stof van een aantal schooljaren.