Inhoud

Ondernemingsplan: inhoud, eisen aan starten onderneming, rechtsvormen, marktverkenning, marketing mix (6 P’s) Financieel plan: Investeringsbegroting, Financieringsplan, Exploitatiebegroting, Liquiditeitsbegroting, Begrote eindbalans, beoordeling financieel plan Jaarverslag en Jaarrekening (Balans en Winst – en verliesrekening) Financiering: verschillende vormen van vreemd vermogen en eigen vermogen Financiële stuurinformatie m.b.t. Rentabiliteit (REV, RTV, RVV, hefboomwerking), Liquiditeit (Current Ratio, Quick Ratio), Solvabiliteit (Debt Ratio, Solvabiliteitspercentage) Kosten: onderscheid kosten en uitgaven, kostensoorten, variabele en vaste kosten, kostprijsberekeningen, break even punt Commerciële calculaties: bruto winstmargeberekeningen, BTW

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit 50 MC vragen met 3 antwoordmogelijkheden

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Inhoud

Ondernemingsplan: inhoud, eisen aan starten onderneming, rechtsvormen, marktverkenning, marketing mix (6 P’s) Financieel plan: Investeringsbegroting, Financieringsplan, Exploitatiebegroting, Liquiditeitsbegroting, Begrote eindbalans, beoordeling financieel plan Jaarverslag en Jaarrekening (Balans en Winst – en verliesrekening) Financiering: verschillende vormen van vreemd vermogen en eigen vermogen Financiële stuurinformatie m.b.t. Rentabiliteit (REV, RTV, RVV, hefboomwerking), Liquiditeit (Current Ratio, Quick Ratio), Solvabiliteit (Debt Ratio, Solvabiliteitspercentage) Kosten: onderscheid kosten en uitgaven, kostensoorten, variabele en vaste kosten, kostprijsberekeningen, break even punt Commerciële calculaties: bruto winstmargeberekeningen, BTW

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit 50 MC vragen met 3 antwoordmogelijkheden

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets M&O kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in het (zelf aan te schaffen) boek:

Samengevat M&O HAVO
Auteur(s) A. Maurer
Uitgeverij Thiememeulenhoff
ISBN 9789006073706

Engelstalig boek: The Basics of financial management (Brouwers en Koetzier; uitgeverij Noordhoff).

Oefentoets

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Voor de proeftoets M&O Klik hier

Voor het antwoordmodel klik hier