Inhoud

De toets wordt opgedeeld in drie delen, namelijk een gedeelte grammatica, een gedeelte tekstbegrip en een idioomgedeelte. (Tijdbeslag: 1,5 uur)

Hulpmiddelen

Geen:

Tijdens de toets is het gebruik van het schema op de volgende pagina niet toegestaan.

Tijdens de toets is het gebruik van een woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits niet toegestaan.

Voorbereidingsstof

Als je je wilt voorbereiden op de toelatingstoets is het handig om de havo 5 toetsen van de examenbundel Duits te bestuderen. 

Je kunt je in een lesmethode van Havo 4/5 ook op de grammatica voorbereiden.

Verder is het aan te raden om het oefenmateriaal op de website van het Goethe Institut te gebruiken. 

(Modellsatz B1)

Proeftoets

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen. Let op: in de proeftoets ontbreekt de schrijfopdracht en het idioomgedeelte.

Voor de proeftoets Duits klik hier

Voor het antwoordmodel klik hier

 

Schema Duits