Inhoud

Rechtsstaat
Parlementaire democratie
Pluriforme samenleving
Verzorgingsstaat

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat zowel uit gesloten vragen als uit open vragen.

Voorbereidingsstof

Het boek “Thema’s maatschappijleer voor HAVO” door Heleen Ruijg, Druk: 5, ISBN 9789086742332, augustus 2017, Paperback (https://www.bol.com/nl/f/thema-s-maatschappijleer-voor-havo/9200000078705993/)

De inhoud van het boek moet zowel gekend als begrepen worden. Aanbevolen wordt om het boek een aantal keer door te lezen, en daarbij zelf aantekeningen te maken. Deze aantekeningen kunnen dan kort voor de toets nog eens bestudeerd worden. De begrippen uit de begrippenlijsten aan het einde van elk hoofdstuk dienen in elk geval gekend te worden. Bij Uitgeverij Essener is een werkboek te koop, waarin verwerkingsopdrachten staan die horen bij de leerstof in dit boek. Dit kan behulpzaam zijn bij het studeren voor de toets.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Oefentoets (proeftoets)

Proeftoets Maatschappijleer

Antwoorden proeftoets Maatschappijleer