Inhoud

De toets bestaat uit een onderdeel grammatica en een onderdeel tekstbegrip. De toets duurt maximaal 1,5 uur.

Hulpmiddelen

Tijdens de toets zijn geen hulpmiddelen toegestaan.

Voorbereidingsstof

Je kunt je voorbereiden op de toets aan de hand van de voorbereidingsstof via deze link: https://padlet.com/marianne_silvius/8m28700spqi5

Proeftoets

Zie bijlagen Proeftoets en Antwoordmodel.