Inhoud

Meten en verwerken
Krachten
Energie
Snelheid en beweging
Materie en stofeigenschappen
Elektriciteit

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bevat open vragen

Hulpmiddelen

  • Rekenmachine (géén grafische)
  • Lineaal
  • Geodriehoek

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Natuurkunde kan het boekje Basisvaardigheden Toegepaste Natuurkunde worden gebruikt. Informatie over en bij dit boekje is te vinden op de website van Noordhoff. Let op! Het gaat om hoofdstukken 1 (1.1 t/m 1.4 Meten en verwerken), 3 (3.1 t/m 3.7 Krachten), 4 (4.1 t/m 4.5 Energie), 5 (5.1 t/m 5.3 Snelheid en beweging, 6 (6.1 t/m 6.3 Materie en stofeigenschappen) en 7 (7.1, 7.3 en 7.4 Elektriciteit). De overige hoofdstukken zijn niet relevant voor de toets.

Website Noordhoff is te vinden op: www.basisvaardighedentoegepastenatuurkunde.noordhoff.nl. daarop staat het IBN nummer van de laatste versie van het boek. Daarnaast staat in het beveiligde deel van de website online materiaal bij het boek zoals een instaptoets, oefenvragen, eindtoetsen en uitwerkingen. Je kunt inloggen op het beveiligde deel van de website met de code die wordt meegeleverd bij het boek.