Inhoud

Digitale toets.

Toetsbeschrijving

Getoetst wordt:

– Tenses (werkwoordstijden: present, past, future)
– Verbs (werkwoorden: irregular, modal, phrasal & imperatives )
– Sentences (o.a. woordvolgorde, vragen, ontkenning, directe & indirecte rede)
– Words (o.a. zelfstandig naamwoord, voornaamwoorden, voorzetsels, bijwoorden)
– Spelling (o.a. basisregels, Brits vs. Amerikaans & valkuilen)
– Leesvaardigheid

Kandidaten die Engels herkansen, zullen merken dat de toets & onderwerpen enigszins veranderd zijn. Het niveau (havo-niveau Engels) is hetzelfde gebleven. Het oefenpakket is geüpdatet en zorgt nog steeds voor een optimale voorbereiding.

 

Hulpmiddelen

Tijdens de toets zijn geen hulpmiddelen toegestaan.

 

Wil je je voorbereiden?

Ga naar de voorbereiding voor Engels