Voorbereidingsstof 2023-2024:

 

Om je voor te bereiden op de toets kun je gebruik maken van de eerste of de tweede editie van het “Basisboek Wiskunde” van Van der Craats en Rob Bosch.

De stof uit de tweede editie:

  • hoofdstuk 1 tot/met hoofdstuk 6,
  • hoofdstuk 9 tot/met hoofdstuk 12,
  • hoofdstuk 16 (alleen bladzijde 124 tot/met bladzijde 129 (de opgaven 16.3 tot/met 16.6 en de opgaven 16.19 tot/met 16.22 hoeven niet)) en
  • hoofdstuk 17 (bladzijde 138 tot/met bladzijde 143 (de opgaven 17.11, 17.19, 17.20 en 17.21 hoeven niet), bladzijde 146 (de opgaven 17.34 tot/met 17.42 hoeven niet), bladzijde 147, bladzijde 154 en bladzijde 155).

De stof uit de eerste editie:

  • hoofdstuk 1 tot/met hoofdstuk 6,
  • hoofdstuk 9 tot/met hoofdstuk 12,
  • hoofdstuk 16 (alleen bladzijde 120 tot/met bladzijde 125 (de opgaven 16.3 tot/met 16.6 en de opgaven 16.19 tot/met 16.22 hoeven niet) en
  • hoofdstuk 17 (alleen bladzijde 134 tot/met bladzijde 137, bladzijde 139, bladzijde 146 (de opgaven 17.52 tot/met 17.55 hoeven niet) en bladzijde 147).

De hoofdstukken zijn uitgewerkt in de volgende bestanden: Uitwerkingen hoofdstuk 1 ; Uitwerkingen hoofdstuk 2 ; Uitwerkingen hoofdstuk 3 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 4 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 5 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 6 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 9 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 10 ; Uitwerkingen hoofdstuk 11 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 12 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 16 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 17

 

Oefentoets:

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

ProefToelatingstoetsWiskundeB

UitwerkingProefToelatingstoetsWiskundeB

 

Flitscolleges:

Dit zijn korte filmpjes waarin 1 onderwerp behandeld wordt betreffende de stof voor het toelatingsexamen Wiskunde B. Deze flitscolleges zijn gemaakt over de onderwerpen waar de studenten het meeste moeite mee hebben.

Klik hier voor een flitscollege over Hoofdstuk 3:

– een opgave van bladzijde 22 (opgave 3.27b)

– een opgave van bladzijde 24 (opgave 3.39a)

– een opgave van bladzijde 26 (opgave 3.50e)

Klik hier voor een stelsel van 3 eerstegraadsvergelijkingen met 3 onbekenden, een onderwerp uit hoofdstuk 11.

Klik hier voor kwadraat afsplitsen, een onderwerp uit hoofdstuk 10 en uit hoofdstuk 16. N.B. In dit filmpje wordt het kwadraatafsplitsen behandeld voor het meest algemene geval, d.w.z. voor y=ax2+bx+c, waarbij a ook ongelijk aan 1 kan zijn. Dit geval komt in het boek pas in hoofdstuk 16 aan de orde, in hoofdstuk 10 is de a namelijk steeds gelijk aan 1.

Klik hier voor het afleiden van de vergelijking van een lijn door 2 punten met behulp van de richtingscoëfficiënt van een lijn, een onderwerp uit hoofdstuk 16.

Klik hier voor de bepaling van het snijpunt van een lijn en een parabool, een onderwerp uit hoofdstuk 16.

Klik hier voor de afleiding van het sin/cos/tan-schema uit hoofdstuk 17.

Klik hier voor het oplossen van goniometrische vergelijkingen, een onderwerp uit hoofdstuk 17.

 

Filmpjes:

Klik hier voor enkele filmpjes die over onderwerpen gaan die voor de toelatingstoets Wiskunde B bestudeerd kunnen worden.

 

NB: Het maken van een toelatingstoets zal de een makkelijker afgaan dan de ander. Met name als je al een tijdje geen onderwijs in dit vak hebt gevolgd, kan het een pittige opgave zijn. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles en daar ook voldoende tijd voor te nemen. Een ‘paar weken’ is doorgaans niet voldoende voor het bijspijkeren van de gemiste stof van een aantal schooljaren.

 

Wil je informatie over de inhoud?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Wiskunde B.