Eerste toetsmoment:
Uiterlijke datum van aanmelden 04-jan-2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
11-jan-2018
Toets moment 18-jan-2018
 Inzagemoment 08-feb-2018
Tweede toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 07-jun-2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
14-jun-2018
Toets moment 21-jun-2018
 Inzagemoment 12-juli-2018
Derde toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 01-aug-2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
08-aug-2018
Toets moment 15-aug-2018
 Inzagemoment 5-sep-2018

De toetstijden:

09.00-10.30 uur Wiskunde A, Wiskunde B

11.15-12.45 uur    Economie, Natuurkunde

13.30-15.00 uur  Biologie, Maatschappijleer

15.45-17.15 uur    Duits, Frans, M&O, Scheikunde