Eerste toetsmoment:
Uiterlijke datum van aanmelden 04-jan-2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
11-jan-2018
Toets moment 18-jan-2018
 Inzagemoment 08-feb-2018
Tweede toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 07-jun-2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
14-jun-2018
Toets moment 21-jun-2018
 Inzagemoment 12-juli-2018
Derde toets moment:
Uiterlijke datum van aanmelden 01-aug-2018
Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie
(minus de administratiekosten)
08-aug-2018
Toets moment 15-aug-2018
 Inzagemoment 5-sep-2018

De toetstijden:

09.00 – 11.00 Nederlands

09.00 – 10.30 Wiskunde A

09.00 – 10.30 Wiskunde B

11.15 – 13.15 Nederlands

11.15 – 12.45 Economie

11.15 – 12.45 Natuurkunde

13.30 – 15.30 Engels

13.30 – 15.00 Biologie

13.30 – 15.00 Maatschappijleer

15.45 – 17.45 Engels

15.45 – 17.15 Duits (alleen in Leeuwarden)

15.45 – 17.15 Frans (alleen in Leeuwarden)

15.45 – 17.15 M&O

15.45 – 17.15 Scheikunde