Wiskunde A

Inhoud:

Rekenen en algebra; Lineaire functie; exponentiële functie; kwadratische functie; machtsfunctie van de vorm  y = a.xn; gebroken lineaire functie van de vorm  y = a/x + b; verbanden tussen tekst, tabel en grafiek, stijgen, dalen, extremen, snijpunten; formule van twee of meer variabelen.

Type toets:

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit open vragen.

Hulpmiddelen:

Tijdens de toets is het gebruik van een rekenmachine toegestaan. Een grafische en programmeerbare rekenmachine zijn niet toegestaan.

Voorbereidingsstof:

Bij zelfstandige voorbereiding op de toelatingstoets wiskunde A kun je bovengenoemde onderwerpen in de volgende boeken bestuderen: Moderne Wiskunde 11e ed. havo 4 wiskunde A leerboek   ISBN: 978-90-01-85057-9. Het deel van havo 4 is misschien ook tweede hands te verkrijgen. Moderne Wiskunde 11e ed. havo 5 wiskunde A leerboek  ISBN 978-90-01-86177-3.

Toelichting op het gebruik van de boeken ‘Moderne wiskunde’: Sla opgaven/onderdelen waarbij je de grafische rekenmachine moet gebruiken voor bijv. het plotten van grafieken over.

Deel havo 4: Hoofdstuk 1; Hoofdstuk 2: voorkennis, 2.1, 2.2, 2.6 (niet opg 36) ; Vaardigheden 1; Vaardigheden 2 bij eind H4; Hoofdstuk 5: t.e.m. pag 142; Hoofdstuk 6: voorkennis, 6.1 t.e.m. 6.5, 6.7; Vaardigheden 3; Hoofdstuk 8: voorkennis, 8.1 t.e.m. 8.3 ;Vaardigheden 4

Deel havo 5: Hoofdstuk 1: voorkennis, 1.1, 1.3, 1.5( 27 a,b, 28a,b theorie en grafiek), pag 28 (T1 en T3), pag 30 (B1 en B3) ; Vaardigheden 1 bij eind H2; Hoofdstuk 3; Hoofdstuk 4: voorkennis, 4.1 t.e.m. 4.6; Vaardigheden 2: pag 134, 135; Hoofdstuk 6: voorkennis 6.1 t.e.m. 6.7 ; vaardigheden 3: pag 194,195

Oefentoets:

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Proeftoets wiskunde A

Uitwerking proeftoets wiskunde A

Flitscolleges:

Digitale ondersteuning of flitscolleges kun je vinden door te zoeken op lineair verband, kwadratisch verband, wortel verband, exponentieel verband, breuken, rekenen bij de volgende links/websites:

Flitscolleges zijn ook te vinden op http://wiskunjeleren.nl Ga naar examenprogramma havo wiskunde A: voor 2016 bij basisvaardigheden, exponentieel verband, allerlei formules, veranderingen en lineair verband; voor 2017 bij basisvaardigheden.

 


Wiskunde B

Inhoud:

 • rekenen met gehele getallen
 • rekenen met breuken
 • machten en wortels
 • rekenen met letters
 • merkwaardige producten
 • breuken met letters
 • eerstegraads vergelijkingen en eerstegraads ongelijkheden
 • tweedegraads vergelijkingen
 • stelsels eerstegraads vergelijkingen
 • lijnen in het vlak
 • functies en grafieken (alleen lijnen en parabolen)
 • goniometrie

Type toets:

De toets duurt anderhalf uur en bestaat geheel uit open vragen.

Hulpmiddelen:

Bij het examen mag alleen een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden. Dus geen boek, geen formuleblad en ook geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine.

Voorbereidingsstof:

Om je voor te bereiden op de toets kun je gebruik maken van de eerste of de tweede editie van het “Basisboek Wiskunde” van Van der Craats en Rob Bosch. Engels: All You Need in Maths! van Van der Craats en Bosch.

De stof uit de tweede editie:

 • hoofdstuk 1 tot/met hoofdstuk 6,
 • hoofdstuk 9 tot/met hoofdstuk 12,
 • hoofdstuk 16 (alleen bladzijde 124 tot/met bladzijde 129 (de opgaven 16,3 tot/met 16.6 en de opgaven 16.19 tot/met 16.22 hoeven niet) en
 • hoofdstuk 17 (bladzijde 138 tot/met bladzijde 143 (de opgaven 17.11, 17.19, 17.20 en 17.21 hoeven niet), bladzijde 146 (de opgaven 17.34 tot/met 17.42 hoeven niet), bladzijde 147, bladzijde 154 en bladzijde 155.

De stof uit de eerste editie:

 • hoofdstuk 1 tot/met hoofdstuk 6,
 • hoofdstuk 9 tot/met hoofdstuk 12,
 • hoofdstuk 16 (alleen bladzijde 120 tot/met bladzijde 125 (de opgaven 16.3 tot/met 16.6 en de opgaven 16.19 tot/met 16.22 hoeven niet) en
 • hoofdstuk 17 (bladzijde 134 tot/met bladzijde 137 en bladzijde 139.

De hoofdstukken zijn uitgewerkt in de volgende bestanden: Uitwerkingen hoofdstuk 1 ; Uitwerkingen hoofdstuk 2 ; Uitwerkingen hoofdstuk 3 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 4 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 5 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 6 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 9 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 10 ; Uitwerkingen hoofdstuk 11 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 12 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 16 ; Uitwerkingen Hoofdstuk 17

Oefentoets:

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Flitscolleges:

Dit zijn korte filmpjes waarin 1 onderwerp behandeld wordt betreffende de stof voor het toelatingsexamen Wiskunde B. Deze flitscolleges zijn gemaakt over de onderwerpen waar de studenten het meeste moeite mee hebben.

Klik hier voor een flitscollege over Hoofdstuk 3: – een opgave van bladzijde 22 (opgave 3.27b) – een opgave van bladzijde 24 (opgave 3.39a) – een opgave van bladzijde 26 (opgave 3.50e)

Klik hier voor een voorbeeld van een stelsel van 3 eerstegraadsvergelijkingen met 3 onbekenden, een onderwerp uit hoofdstuk 11.

Klik hier voor kwadraat afsplitsen, een onderwerp uit hoofdstuk 10 en uit hoofdstuk 16. N.B. In dit filmpje wordt het kwadraatafsplitsen behandeld voor het meest algemene geval, d.w.z. voor y=ax2+bx+c, waarbij a ook ongelijk aan 1 kan zijn. Dit geval komt in het boek pas in hoofdstuk 16 aan de orde, in hoofdstuk 10 is de a namelijk steeds gelijk aan 1.

Klik hier voor het afleiden van de vergelijking van een lijn door 2 punten met behulp van de richtingscoëfficiënt van een lijn, een onderwerp uit hoofdstuk 16.

Klik hier voor de bepaling van het snijpunt van een lijn en een parabool, een onderwerp uit hoofdstuk 16.

Klik hier voor de afleiding van het sin/cos/tan-schema uit hoofdstuk 17.

Klik hier voor het oplossen van goniometrische vergelijkingen, een onderwerp uit hoofdstuk 17.

Filmpjes:

Klik hier voor enkele filmpjes die over onderwerpen gaan die voor de toelatingstoets Wiskunde B bestudeerd kunnen worden.