Inhoud:

Rekenen en algebra; Lineaire functie; exponentiële functie; kwadratische functie; machtsfunctie van de vorm  y = a.xn; gebroken lineaire functie van de vorm  y = a/x + b; verbanden tussen tekst, tabel en grafiek, stijgen, dalen, extremen, snijpunten; formule van twee of meer variabelen.

Type toets:

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit open vragen.

Hulpmiddelen:

Tijdens de toets is het gebruik van een rekenmachine toegestaan. Een grafische- en programmeerbare rekenmachine zijn niet toegestaan.

 

Voorbereidingsstof:

Nader te bepalen.

 

Voorbereidingscursus

Nader te bepalen.