Inhoud:

Rekenen en algebra;
Lineaire functie;
exponentiële functie;
kwadratische functie; machtsfunctie van de vorm  y = a.xn;
gebroken lineaire functie van de vorm  y = a/x + b;
verbanden tussen tekst, tabel en grafiek, stijgen, dalen, extremen, snijpunten;
formule van twee of meer variabelen.

Type toets:

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit open en multiple choice vragen. Deze toets is op de locatie Leeuwarden en Groningen digitaal.

Hulpmiddelen:

Tijdens de toets is het gebruik van een rekenmachine toegestaan. Een grafische- en programmeerbare rekenmachine zijn niet toegestaan.

Voorbereidingsstof:

Bij zelfstandige voorbereiding op de toelatingstoets wiskunde A kun je bovengenoemde onderwerpen in de volgende boeken bestuderen:
Moderne Wiskunde 11e ed. havo 4 wiskunde A leerboek   ISBN: 978-90-01-85057-9. Het deel van havo 4 is misschien ook tweede hands te verkrijgen.
Moderne Wiskunde 11e ed. havo 5 wiskunde A leerboek  ISBN 978-90-01-86177-3.

Toelichting op het gebruik van de boeken ‘Moderne wiskunde’: Sla opgaven/onderdelen waarbij je de grafische rekenmachine moet gebruiken voor bijv. het plotten van grafieken over.

Deel havo 4: Hoofdstuk 1; Hoofdstuk 2: voorkennis, 2.1, 2.2, 2.6 (niet opg 36) ; Vaardigheden 1; Vaardigheden 2 bij eind H4; Hoofdstuk 5: t.e.m. pag 142; Hoofdstuk 6: voorkennis, 6.1 t.e.m. 6.5, 6.7; Vaardigheden 3; Hoofdstuk 8: voorkennis, 8.1 t.e.m. 8.3 ;Vaardigheden 4

Deel havo 5: Hoofdstuk 1: voorkennis, 1.1, 1.3, 1.5( 27 a,b, 28a,b theorie en grafiek), pag 28 (T1 en T3), pag 30 (B1 en B3) ; Vaardigheden 1 bij eind H2; Hoofdstuk 3; Hoofdstuk 4: voorkennis, 4.1 t.e.m. 4.6; Vaardigheden 2: pag 134, 135; Hoofdstuk 6: voorkennis 6.1 t.e.m. 6.7 ; vaardigheden 3: pag 194,195

 

Oefentoets:

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.
Proeftoets Wiskunde A
Uitwerking proeftoets Wiskunde A

Flitscolleges:

Digitale ondersteuning of flitscolleges kun je vinden door te zoeken op lineair verband, kwadratisch verband, wortel verband, exponentieel verband, breuken, rekenen bij de volgende links/websites:
https://www.slimleren.nl/onderwerpen                       ga naar wiskunde
http://www.dr-aart.nl/Formules-menu.html
http://www.WiskundeAcademie.nl                              met filmpjes over allerlei onderwerpen
Flitscolleges zijn er ook te vinden op http://wiskunjeleren.nl
Ga naar examenprogramma havo wiskunde A: voor 2016 bij basisvaardigheden, exponentieel verband, allerlei formules, veranderingen en lineair verband; voor 2017 bij basisvaardigheden.

Voorbereidingscursus

Bij de Hanzehogeschool Groningen wordt in juni een cursus aangeboden ter voorbereiding op de toets Wiskunde A. Tijdens de cursus wordt de syllabus “Voorbereidingscursus wiskunde A” uitgedeeld. Deze cursus is toegankelijk voor aspirant studenten van de vier hogescholen: Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL. Voor inschrijven en meer informatie: klik hier.

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp wordt in mei/juni de voorbereidingscursus Wiskunde A gegeven. De cursus is toegankelijk voor aspirant studenten van dezelfde vier hogescholen die hierboven genoemd worden.

Klik hier voor meer informatie over de Wiskunde A voorbereidingscursus in Leeuwarden.
Klik hier voor meer informatie over de Wiskunde A voorbereidingscursus in Velp.

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de voorbereidingscursussen in Velp of Leeuwarden