Voorbereidingsstof 2020-2021:

Bij zelfstandige voorbereiding op de toelatingstoets wiskunde A kun je bovengenoemde onderwerpen in de volgende boeken bestuderen:
Moderne Wiskunde 11e ed. havo 4 wiskunde A leerboek   ISBN: 978-90-01-85057-9. Het deel van havo 4 is misschien ook tweede hands te verkrijgen.
Moderne Wiskunde 11e ed. havo 5 wiskunde A leerboek  ISBN 978-90-01-86177-3.

Toelichting op het gebruik van de boeken ‘Moderne wiskunde’: Sla opgaven/onderdelen waarbij je de grafische rekenmachine moet gebruiken voor bijv. het plotten van grafieken over.

Deel havo 4: Hoofdstuk 1; Hoofdstuk 2: voorkennis, 2.1, 2.2, 2.6 (niet opg 36) ; Vaardigheden 1; Vaardigheden 2 bij eind H4; Hoofdstuk 5: t.e.m. pag 142; Hoofdstuk 6: voorkennis, 6.1 t.e.m. 6.5, 6.7; Vaardigheden 3; Hoofdstuk 8: voorkennis, 8.1 t.e.m. 8.3 ;Vaardigheden 4

Deel havo 5: Hoofdstuk 1: voorkennis, 1.1, 1.3, 1.5( 27 a,b, 28a,b theorie en grafiek), pag 28 (T1 en T3), pag 30 (B1 en B3) ; Vaardigheden 1 bij eind H2; Hoofdstuk 3; Hoofdstuk 4: voorkennis, 4.1 t.e.m. 4.6; Vaardigheden 2: pag 134, 135; Hoofdstuk 6: voorkennis 6.1 t.e.m. 6.7 ; vaardigheden 3: pag 194,195

 

Oefentoets:

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.
Proeftoets Wiskunde-A

Uitwerking Proeftoets Wiskunde A

 

Flitscolleges:

Digitale ondersteuning of flitscolleges kun je vinden door te zoeken op lineair verband, kwadratisch verband, wortel verband, exponentieel verband, breuken, rekenen bij de volgende links/websites:
https://www.slimleren.nl  ga naar wiskunde
http://www.dr-aart.nl/Formules-menu.html
http://www.WiskundeAcademie.nl   met filmpjes over allerlei onderwerpen.
Flitscolleges zijn er ook te vinden op http://wiskunjeleren.nl
Ga naar examenprogramma havo wiskunde A: voor 2016 bij basisvaardigheden, exponentieel verband, allerlei formules, veranderingen en lineair verband; voor 2017 bij basisvaardigheden.

 

Voorbereidingscursus:

Wanneer er een voorbereidingscursus wordt gegeven ter voorbereiding voor de toets in juni 2021, dan volgt de informatie hierover in het voorjaar 2021. Voor de overige toetsmomenten is er geen voorbereidingscursus.

NB: De meeste deelnemers vinden de toets Wiskunde A moeilijk. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles. Daarnaast is het mogelijk een voorbereidingscursus wiskunde A te volgen op een Noordelijke hogeschool. Deze voorbereidingscursus is bedoeld als extra uitleg en voor het stellen van vragen. De cursus kan niet voorzien in het bijspijkeren van gemiste wiskunde A-stof van een aantal schooljaren.

 

Wil je informatie over de inhoud?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Wiskunde A.