Economie

Inhoud

Rekenkundig en grafisch onderbouwen

Schaarste

Ruil

Vraag en aanbod

Marktstructuur

Overheidsingrijpen

Rente

Inflatie

Externe effecten

Welvaart

Groei

Conjunctuur(beleid)

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit meerkeuze vragen.

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Economie kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in de (zelf aan te schaffen) boeken:  Percent: Economie Bovenbouw HAVO theorieboek deel 1 & 2  (Duijm, Gorter), 3e druk, ThiemeMeulenhoff, 978-90-42-53875-7 (deel 1) & 978-90-42-53879-5 (deel 2). Van deze boeken hoef je niet alles  te bestuderen. Hieronder vind je een overzicht van wat je WEL moet bestuderen: Uit deel 1, hoofdstuk 1 t/m 7, paragraaf 8.2, 8.3. 10.1 en 10.3. Uit deel 2, hoofdstuk 17 t/m 21, paragraaf 22.4, 23.1 en 23.2.

Deze boeken zijn ongetwijfeld ook tweedehands te verkrijgen.

Proeftoets

PROEFTOETS ECONOMIE

Voorbereidingscursus Economie

Bij de Hanzehogeschool Groningen wordt in juni een cursus aangeboden ter voorbereiding op de toets Economie. Voor inschrijven en meer informatie klik hier.

Bij NHL Stenden Hogeschool wordt in mei een cursus aangeboden ter voorbereiding op de toets Economie. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

 


M&O

Inhoud

Ondernemingsplan: inhoud, eisen aan starten onderneming, rechtsvormen, marktverkenning, marketing mix (6 P’s)

Financieel plan: Investeringsbegroting, Financieringsplan, Exploitatiebegroting, Liquiditeitsbegroting, Begrote eindbalans, beoordeling financieel plan

Jaarverslag en Jaarrekening (Balans en Winst – en verliesrekening)

Financiering: verschillende vormen van vreemd vermogen en eigen vermogen

Financiële stuurinformatie m.b.t. Rentabiliteit (REV, RTV, RVV, hefboomwerking)

Liquiditeit (Current Ratio, Quick Ratio)

Solvabiliteit (Debt Ratio, Solvabiliteitspercentage)

Kosten: onderscheid kosten en uitgaven, kostensoorten, variabele en vaste kosten, kostprijsberekeningen, break even punt

Commerciële calculaties: bruto winstmargeberekeningen

BTW

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit 50 MC vragen met 3 antwoordmogelijkheden

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Bedrijfseconomie kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in het (zelf aan te schaffen) boek:

Samengevat M&O HAVO

Auteur(s) A. Maurer

Uitgeverij Thiememeulenhoff

ISBN 9789006073706

Engelstalig boek: The Basics of financial management (Brouwers en Koetzier; uitgeverij Noordhoff)

Oefentoets

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Voor de proeftoets BE klik hier

Voor het antwoordmodel klik hier

 

 


Tweede moderne vreemde taal