Inhoud

Ondernemingsplan: inhoud, eisen aan starten onderneming, rechtsvormen, marktverkenning, marketing mix (6 P’s) Financieel plan: Investeringsbegroting, Financieringsplan, Exploitatiebegroting, Liquiditeitsbegroting, Begrote eindbalans, beoordeling financieel plan Jaarverslag en Jaarrekening (Balans en Winst – en verliesrekening) Financiering: verschillende vormen van vreemd vermogen en eigen vermogen Financiële stuurinformatie m.b.t. Rentabiliteit (REV, RTV, RVV, hefboomwerking), Liquiditeit (Current Ratio, Quick Ratio), Solvabiliteit (Debt Ratio, Solvabiliteitspercentage) Kosten: onderscheid kosten en uitgaven, kostensoorten, variabele en vaste kosten, kostprijsberekeningen, break even punt Commerciële calculaties: bruto winstmargeberekeningen, BTW

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit 50 MC vragen met 3 antwoordmogelijkheden

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik van een niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets M&O kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in het (zelf aan te schaffen) boek:

Samengevat M&O HAVO
Auteur(s) A. Maurer
Uitgeverij Thiememeulenhoff
ISBN 9789006073706

Voorbereidingscursus

Stenden Hogeschool biedt in Emmen een voorbereidingscursus aan op de toelatingstoets. Deze cursus is toegankelijk voor aspirant-studenten van de vier hogescholen: NHL Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool en Hogeschool VHL.
Klik hier voor meer informatie

Oefentoets

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Voor de proeftoets M&O Klik hier

Voor het antwoordmodel klik hier