Deze toelatingstoetsen worden afgenomen bij NHL Stenden Hogeschool.

Voor het Hoger Hotelonderwijs geldt het volgende: de toelatingseisen en -procedure staan beschreven op de website. Hou er rekening mee dat een selectiedag onderdeel is van de toelating.

Zie ook de website voor de toelating bij European Studies.

Duits

Frans