Inhoud

De toets wordt opgedeeld in drie delen, namelijk een gedeelte grammatica, een gedeelte tekstbegrip en een idioomgedeelte. (Tijdbeslag: 1,5 uur)

Hulpmiddelen

Geen:

Tijdens de toets is het gebruik van het schema op de volgende pagina niet toegestaan.

Tijdens de toets is het gebruik van een woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits niet toegestaan.

Voorbereidingsstof

Nader te bepalen.

Proeftoets

Nader te bepalen.