Voorbereidingsstof 2020-2021

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Natuurkunde kan het boekje Basisvaardigheden Toegepaste Natuurkunde worden gebruikt. Informatie over en bij dit boekje is te vinden op de website van Noordhoff. Let op! Het gaat om hoofdstukken 1 (1.1 t/m 1.4 Meten en verwerken), 3 (3.1 t/m 3.7 Krachten), 4 (4.1 t/m 4.5 Energie), 5 (5.1 t/m 5.3 Snelheid en beweging, 6 (6.1 t/m 6.3 Materie en stofeigenschappen) en 7 (7.1, 7.3 en 7.4 Elektriciteit). De overige hoofdstukken zijn niet relevant voor de toets.

Website Noordhoff is te vinden op: www.basisvaardighedentoegepastenatuurkunde.noordhoff.nl. daarop staat het IBN nummer van de laatste versie van het boek. Daarnaast staat in het beveiligde deel van de website online materiaal bij het boek zoals een instaptoets, oefenvragen, eindtoetsen en uitwerkingen. Je kunt inloggen op het beveiligde deel van de website met de code die wordt meegeleverd bij het boek.

 

Oefentoets:

Proeftoets natuurkunde

Proeftoets natuurkunde – antwoordmodel

 

Voorbereidingscursus:

Wanneer er een voorbereidingscursus wordt gegeven ter voorbereiding voor de toets in juni 2021, dan volgt de informatie hierover in het voorjaar 2021. Voor de overige toetsmomenten is er geen voorbereidingscursus.

 

Wil je informatie over de inhoud?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Natuurkunde.