Voorbereidingsstof M&O 2019/2020

Ondernemingsplan: inhoud, eisen aan starten onderneming, rechtsvormen, marktverkenning, marketing mix (6 P’s)

Financieel plan: Investeringsbegroting, Financieringsplan, Exploitatiebegroting, Liquiditeitsbegroting, Begrote eindbalans, beoordeling financieel plan Jaarverslag en Jaarrekening (Balans en Winst – en verliesrekening)

Financiering: verschillende vormen van vreemd vermogen en eigen vermogen Financiële stuurinformatie m.b.t. Rentabiliteit (REV, RTV, RVV, hefboomwerking), Liquiditeit (Current Ratio, Quick Ratio), Solvabiliteit (Debt Ratio, Solvabiliteitspercentage)

Kosten: onderscheid kosten en uitgaven, kostensoorten, variabele en vaste kosten, kostprijsberekeningen, break even punt Commerciële calculaties: bruto winstmargeberekeningen, BTW

 

Ter voorbereiding op de toelatingstoets M&O kun je bovengenoemde onderwerpen bestuderen in het (zelf aan te schaffen) boek:

Samengevat M&O HAVO
Auteur(s) A. Maurer
Uitgeverij Thiememeulenhoff
ISBN 9789006073706

Engelstalig boek: The Basics of financial management (Brouwers en Koetzier; uitgeverij Noordhoff).

 

Oefentoets:

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Voor de proeftoets M&O Klik hier

Voor het antwoordmodel klik hier

 

Voorbereidingscursus:

Wanneer er een voorbereidingscursus wordt gegeven ter voorbereiding voor de toets in juni 2020, dan volgt de informatie hierover in het voorjaar 2020. Voor de overige toetsmomenten is er geen voorbereidingscursus.

 

Wil je informatie over de inhoud van de toets?

Ga naar de pagina Toelatingstoets M&O.