Voorbereidingsstof 2020-2021

Het boek “Thema’s maatschappijleer voor HAVO” door Heleen Ruijg, Druk: 5, ISBN 9789086742332, augustus 2017, Paperback (https://www.bol.com/nl/f/thema-s-maatschappijleer-voor-havo/9200000078705993/)

De inhoud van het boek moet zowel gekend als begrepen worden. Aanbevolen wordt om het boek een aantal keer door te lezen, en daarbij zelf aantekeningen te maken. Deze aantekeningen kunnen dan kort voor de toets nog eens bestudeerd worden. De begrippen uit de begrippenlijsten aan het einde van elk hoofdstuk dienen in elk geval gekend te worden. Bij Uitgeverij Essener is een werkboek te koop, waarin verwerkingsopdrachten staan die horen bij de leerstof in dit boek. Dit kan behulpzaam zijn bij het studeren voor de toets.

 

Oefentoets:

Proeftoets Maatschappijleer

Antwoorden proeftoets Maatschappijleer

 

Voorbereidingscursus:

Wanneer er een voorbereidingscursus wordt gegeven ter voorbereiding voor de toets in juni 2021, dan volgt de informatie hierover in het voorjaar 2021. Voor de overige toetsmomenten is er geen voorbereidingscursus.

 

Wil je informatie over de inhoud?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Maatschappijleer.