Voorbereidingsstof 2023-2024

Het boek “Thema’s maatschappijleer voor HAVO” Druk: 6, ISBN
9789086744404, HAVO – Uitgeverij Essener. Let op voor het bestuderen van de toetsstof heb je het lesboek nodig.

 

Toepassen van de voorbereidingsstof

De inhoud van het boek moet zowel gekend als begrepen worden. Aanbevolen wordt om het boek een aantal keer door te lezen, en daarbij zelf aantekeningen te maken. Deze aantekeningen kunnen dan kort voor de toets nog eens bestudeerd worden.

De begrippen uit de begrippenlijsten aan het einde van elk hoofdstuk dienen in elk geval gekend te worden en je moet de verbanden tussen de begrippen kennen. Bij Uitgeverij Essener is eventueel ook een werkboek te koop (geen antwoorden beschikbaar), waarin verwerkingsopdrachten staan die horen bij de leerstof in dit boek. Dit kan misschien behulpzaam zijn bij het studeren voor de toets.

Probeer de begrippen die je hebt geleerd uit het boek toe te passen op de actualiteit (journaal, krant, e.d.) zodat je het in context kunt plaatsen. Zoek eventueel een nieuwsartikel op dat past bij een begrip en probeer jezelf daarbij af te vragen welke vragen je hierover kan stellen.

 

Tijdens het maken van de toets

Lees tijdens het maken van de toets de vragen goed door en geef antwoord op alles wat er wordt gevraagd. Vergeet dus geen voorbeeld te geven of een koppeling te leggen tussen begrippen wanneer daarom gevraagd wordt. Wees volledig in je antwoorden. Wanneer in een vraag om een begrip gevraagd wordt, is het verstandig het begrip uit te leggen en daaraan vervolgens het antwoord te koppelen. Bijvoorbeeld: waarom is in een verzorgingsstaat solidariteit zo belangrijk? Leg dan uit wat een verzorgingsstaat is, leg uit wat solidariteit betekent en geef vervolgens antwoord op de vraag.

Wees niet te summier in het geven van je antwoorden en wees nauwkeurig in je taalgebruik.

 

Proeftoets

De antwoorden in de proeftoets zijn beknopt weergegeven. Deze toets geeft je een indruk wat je van de toets kunt verwachten. In de hierboven genoemde informatie kun je lezen wat er tijdens het maken van de eigenlijke toets van jou wordt verwacht.

Proeftoets Maatschappijleer

Antwoorden proeftoets Maatschappijleer

 

NB: Het maken van een toelatingstoets zal de een makkelijker afgaan dan de ander. Met name als je al een tijdje geen onderwijs in dit vak hebt gevolgd, kan het een pittige opgave zijn. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles en daar ook voldoende tijd voor te nemen. Een ‘paar weken’ is doorgaans niet voldoende voor het bijspijkeren van de gemiste stof van een aantal schooljaren.

 

Wil je informatie over de inhoud?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Maatschappijleer.