Voorbereidingsstof 2020-2021

De toets economie is gebaseerd op de stof van het eindexamen Havo Economie. Alle onderwerpen die daarin aan bod komen, kunnen ook in de toelatingstoets aan de orde komen. Je kunt je optimaal voorbereiden door de stof uit Samengevat Havo Economie goed te bestuderen, en daarnaast veel te oefenen met de toetsen uit de Examenbundel. We bieden op deze site dan ook geen proeftoets aan: de vragen zoals die in de examenbundel voorkomen geven een goed beeld van de toets.

Boeken:
Examenbundel havo Economie 2020/2021 (ISBN: 9789006781397)
Samengevat havo Economie 6e druk (ISBN: 9789006107210)

Mocht je moeite hebben met een bepaald onderwerp, dan zou je eens op You Tube kunnen kijken of er een filmpje is met uitleg.

 

Voorbereidingscursus:

Wanneer er een voorbereidingscursus wordt gegeven ter voorbereiding voor de toets in juni 2021, dan volgt de informatie hierover in het voorjaar 2021. Voor de overige toetsmomenten is er geen voorbereidingscursus.

 

Wil je informatie over de inhoud van de toets?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Economie.