NLT en O&O zijn eindexamenvakken, maar worden niet als een aparte toets aangeboden.

Eist je vervolgopleiding NLT of O&O of Scheikunde doe dan de toelatingstoets voor Scheikunde:

Inhoud

 • Stoffen en enkele eigenschappen
 • Chemische reactie, moleculen en atomen
 • Zouten, metalen en moleculaire stoffen
 • Bindingen en reacties van moleculaire stoffen en zouten
 • Chemisch rekenen
 • Evenwichten
 • Zuren en basen
 • Redoxreacties
 • Organische chemie
 • Organische chemie – karakteristieke groepen

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit open vragen

Hulpmiddelen

Tijdens de toets is het gebruik toegestaan van:

 • Een rekenmachine (geen  grafische rekenmachine)
 • BINAS-tabellenboek

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Scheikunde kun je bovenstaande onderwerpen in de genoemde hoofdstukken van het volgende boek bestuderen: Basischemie voor studenten in het Beroepsonderwijs; J.Vermaat, J. Weijerink.; 8ste druk; Uitgeverij Kavanah te Dwingeloo; ISBN: 978905740148-0

Dit boek heeft 160 pagina’s en kost € 23,50.

Dit boek is ongetwijfeld ook tweedehands te verkrijgen.

Let op, het gaat alleen om de genoemde hoofdstukken. De overige hoofdstukken zijn niet relevant voor de toets.

 • Stoffen en enkele eigenschappen (H1, behalve paragraaf 1.3)
 • Chemische reactie, moleculen en atomen (H2)
 • Zouten, metalen en moleculaire stoffen (H3)
 • Bindingen en reacties van moleculaire stoffen en zouten (H4)
 • Chemisch rekenen (H5)
 • Chemische evenwichten (H6)
 • Zuren en basen (H7, behalve paragrafen 7.4, 7.7)
 • Redoxreacties (H8, behalve paragraaf 8.5)
 • Organische chemie (H10)
 • Organische chemie – karakteristieke groepen (H11, behalve paragrafen 11.6 t/m 11.9)

Oefentoets

Ter voorbereiding op de toets kun je gebruik maken van een oefentoets met bijbehorende uitwerkingen.

Proeftoets_Scheikunde_0422

Proeftoets_Scheikunde_metantwoorden_0422