NLT is een eindexamenvak maar wordt  niet als een aparte toets aangeboden.

Eist je vervolgopleiding NLT of Biologie doe dan de toelatingstoets voor Biologie.