Inhoud

De toetsstof van de toelatingstoets biologie is gebaseerd op het examenprogramma biologie havo 2020. De uitwerking van dit programma vind je op examenblad.nl.
Alle onderdelen uit het examenprogramma behoren tot de te bestuderen stof. Zowel de onderdelen die in het schoolexamen (SE) als in het centraal schriftelijk examen (CE) worden afgenomen, behoren tot de bestuderen stof. In de onderstaande tabel is aangegeven in domein en subdomeinen hoe de toetsstof van de toelatingstoets biologie verdeeld is.

Domein Subdomein
A Vaardigheden
B Zelfregulatie B1 Eiwitsynthese
B2 Stofwisseling van de cel
B3 Stofwisseling van het organisme
B4 Zelfregulatie van het organisme
B5 Afweer van het organisme
B6 Beweging van het organisme
B7 Waarneming door het organisme
B8 Regulatie van ecosystemen
C Zelforganisatie C1 Zelforganisatie van cellen
C2 Zelforganisatie van het organisme
C3 Zelforganisatie van ecosystemen
D Interactie D1 Moleculaire interactie
D2 Gedrag en interactie
D3 Seksualiteit
D4 Interactie in ecosystemen
E Reproductie E1 DNA-replicatie
E2 Levenscyclus van de cel
E3 Voortplanting van het organisme
E4 Erfelijke eigenschap
F Evolutie F1 Selectie
F2 Soortvorming
F3 Biodiversiteit

 

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit meerkeuzevragen en enkele open vragen.

 

Hulpmiddelen

  • Een onbeschreven Binas boek, versie 6 of 7.
  • Een niet-grafische rekenmachine.
  • Liniaal of geodriehoek.
  • Blauwe of zwarte pen (voor de toets) en eventueel potlood (voor de aantekeningen).

 

Wil je je voorbereiden?

Ga naar de voorbereiding voor Biologie