voorbereidingscursus biologieInhoud van de toelatingstoets Biologie

De inhoud van de toets biologie gaat over alle in de voorbereidingsstof genoemde onderwerpen.

Type toets

De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit meerkeuzevragen en enkele open vragen

Hulpmiddelen

Bij de toets mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt; zijn niet nodig.
Wel potlood en/ of pen mee ( en flesje water)

Voorbereidingsstof

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Biologie kun je de boeken ‘Biologie van jou’ / Havo 5 bestuderen.

Deze methode heeft in de nieuwe 5e editie, 4 boeken (4a, 4b, 5a en 5b). Uitgevers  ISBN: 978 90 345 74- 24 4, – 25 1, – 26 8 en – 27 5

Let op, het gaat alleen om de genoemde hoofdstukken en paragrafen.
De overige hoofdstukken zijn niet relevant voor de toets.

Boek 4a

1 Inleiding in de biologie
1 Biologie vandaag
2 Organisatieniveaus van de biologie

2  Cellen
1 Weefselonderzoek
2 Zelf cellen bekijken
3 Plantaardige en dierlijke cellen
4 Weefsels en organen
5 De celorganellen
7 Membranen en het transport van stoffen
9 Celdeling 

3 Voortplanting
3 Geslachtscellen

4 Erfelijkheid
1 Genen
2 Fenotype, genotype en epigenetica
3 Genenparen
4 Monohybride kruisingen
5 Geslachtschromosomen
8 Moleculaire erfelijkheid
VERRIJKINGSSTOF
1 Erfelijkheid in je familie

Boek 4b

5 Evolutie
2 Prokaryoten 
3 Eukaryoten 
4 Evolutie
5 Soorten veranderen

6 Regeling en waarneming
1 Regelkringen en homeostase
2 Hormonale regulatie
3 Het zenuwstelsel
6 Het zintuigenstelsel

7  Ecologie
1 Een ecoloog aan het werk
2 De organisatieniveaus van de ecologie
3 Individuen
5 Ecosystemen
6 Piramides en stromen in ecosystemen

 Boek 5a

1 Stofwisseling
1 Verzuurde spieren
2 Wat is stofwisseling?
3 Dissimilatie
4 Stofwisseling in planten
5 Koolstofassimilatie
6 Voortgezette assimilatie
7 Enzymen

2 DNA
1 De bouw en functie van DNA    
2 DNA-replicatie
3 Eiwitsynthese

Boek 5b

4 Voeding
1 Voeding
5 Het verteringsstelsel van de mens
6 De chemische vertering
7 Resorptie

5 Transport
2 Het hart
3 De bloedvaten
5 Het bloed
6 Weefselvloeistof en lymfe

6 Gaswisseling + uitscheiding
1 Het ademhalingsstelsel van de mens
2 Longventilatie
4 De lever
5 De nieren en de urinewegen

7 Bescherming en evenwicht
1 De huid en bescherming
2 Afweer
3 Immuniteit
5 Evenwicht

 Proeftoets

Proeftoets Biologie met antwoorden

Voorbereidingscursus

Bij Hogeschool Van Hal Larenstein in Leeuwarden wordt in mei/juni de voorbereidingscursus Biologie gegeven. De cursus is toegankelijk voor aspirant studetnten van Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen, NHL Leeuwarden, Stenden Hogeschool.

Klik hier voor meer informatie over de Biologie voorbereidingscursus Leeuwarden.
Klik hier voor het aanmeldformulier voor de voorbereidingscursussen.