Voorbereidingsstof 2021-2022

Het boek “Thema’s maatschappijleer voor HAVO” door Heleen Ruijg, Druk: 6, ISBN 978-90-8674-440-4, HAVO – Uitgeverij Essener. Let op voor het bestuderen van de lesstof heb je het lesboek nodig.

De inhoud van het boek moet zowel gekend als begrepen worden. Aanbevolen wordt om het boek een aantal keer door te lezen, en daarbij zelf aantekeningen te maken. Deze aantekeningen kunnen dan kort voor de toets nog eens bestudeerd worden. De begrippen uit de begrippenlijsten aan het einde van elk hoofdstuk dienen in elk geval gekend te worden. Bij Uitgeverij Essener is eventueel ook een werkboek te koop (geen antwoorden beschikbaar), waarin verwerkingsopdrachten staan die horen bij de leerstof in dit boek. Dit kan misschien behulpzaam zijn bij het studeren voor de toets.

 

Oefentoets:

Proeftoets Maatschappijleer

Antwoorden proeftoets Maatschappijleer

 

NB: Het maken van een toelatingstoets zal de een makkelijker afgaan dan de ander. Met name als je al een tijdje geen onderwijs in dit vak hebt gevolgd, kan het een pittige opgave zijn. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles en daar ook voldoende tijd voor te nemen. Een ‘paar weken’ is doorgaans niet voldoende voor het bijspijkeren van de gemiste stof van een aantal schooljaren.

 

Wil je informatie over de inhoud?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Maatschappijleer.