NLT en O&O zijn eindexamenvakken maar worden niet als een aparte toets aangeboden.

Eist je vervolgopleiding NLT of O&O of Biologie doe dan de toelatingstoets voor Biologie.