Inhoud

Digitale toets.

Toetsbeschrijving

Getoetst wordt:

– Tenses (werkwoordstijden: present, past, future)
– Verbs (werkwoorden: irregular, modal, phrasal & imperatives )
– Sentences (o.a. woordvolgorde, vragen, ontkenning, directe & indirecte rede)
– Words (o.a. zelfstandig naamwoord, voornaamwoorden, voorzetsels, bijwoorden)
– Spelling (o.a. basisregels, Brits vs. Amerikaans & valkuilen)

Kandidaten die Engels herkansen zullen merken dat de toets enigszins veranderd is. Het niveau (havo-niveau Engels B2) is hetzelfde gebleven. Het oefenpakket is geüpdatet en zorgt nog steeds voor een goede voorbereiding.

Hulpmiddelen

Tijdens de toets zijn geen hulpmiddelen toegestaan.

Wil je je voorbereiden?

Ga naar de voorbereiding voor Engels