Inhoud

Digitale toets

 

Toetsbeschrijving

Getoetst wordt:

– Basisvaardigheden deel 1 (o.a. woordvolgorde, werkwoordsvormen, zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden)

– Basisvaardigheden deel 2 (o.a. bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, voorzetsels, bezitsvormen en bijzinnen)

– Leesvaardigheid

Kandidaten die Engels herkansen, zullen merken dat de toets enigszins veranderd is. Het niveau (havo-niveau Nederlands en Engels) is hetzelfde gebleven. Ook de onderdelen die worden getoetst zijn  hetzelfde, maar heten nu anders. Aangeschafte literatuur is dan ook nog steeds gewoon te gebruiken. Het grote voordeel van deze nieuwe aanpak is de mogelijkheid om thuis te oefenen.

 

Voorbereidingsstof

Nader te bepalen

 

Voorbereidingscursus Engels.

Nader te bepalen