Voorbereidingsstof Bedrijfseconomie 2023/2024

Bedrijfseconomie

De toets sluit aan op de examenstof va het vak Bedrijfseconomie voor de havo. Alleen de onderstaande domeinen komen bij de toets aan de orde.

Bij de voorbereiding kan de examenbundel Havo bedrijfseconomie en het boekje Samengevat havo Bedrijfseconomie worden gebruikt (op de website examenbundel.nl zijn beide boeken samen met korting te verkrijgen).

 

Domein B:

11.2 Financiële keuzes met betrekking tot verzekeren, lenen, sparen en beleggen uitleggen en berekenen;

11.3 De keuze voor het huren of kopen van een woonhuis financieel uitleggen en berekenen;

11.4 De financiële en wettelijke consequenties van samenwonen, trouwen, scheiden, schenken en erven noemen en berekenen;

12.1 De voor- en nadelen van een arbeidsrelatie versus zelfstandig ondernemerschap beoordelen;

12.4 De verschillende verplichtingen met betrekking tot de oprichting van een startende eenmanszaak door een ondernemer uitleggen;

13.1 In de rol van ondernemer en/of bestuurder uitleggen wat een geschikte rechtsvorm voor de eigen organisatie is.

Domein D:

18.1 De verschillende financieringsmogelijkheden voor een startende eenmanszaak analyseren;

18.2 De werking van de vermogensmarkt uitleggen;

19.1 t/m 19.6 In een financieringsvraagstuk de redenen voor het aantrekken van verschillende types vermogen onderscheiden;

20.1 De gevolgen van de verhouding tussen eigen vermogen/vreemd vermogen voor het interestpercentage op vreemd vermogen en het faillissementsrisico analyseren.

Domein F:

23.1 t/m 23.4 Financiële feiten inventariseren en verwerken tot financiële overzichten (beginbalans, winst- en verliesrekening, liquiditeitsoverzicht, eindbalans en samenhang; kosten op basis van uitgaven en opbrengsten op basis van ontvangsten en vice versa; btw)

25.1 t/m 25.12 Verschillende kostensoorten onderscheiden, de winst bepalen en verschillen verklaren (o.a. omzet berekenen, constante en variabele kosten, break-even afzet en break-even omzet, resultaat berekenen, winstverdeling opstellen)

Domein G:

26.1 t/m 26.6 De jaarrekening van een eenvoudige organisatie interpreteren en uitleggen (verschillende posten, kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit uitleggen en berekenen)

Zie: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-bedrijfseconomie-havo-4/2023/havo/f=/Syllabus_bedrijfseconomie_havo_2023_versie_4.pdf voor nadere toelichting over de inhoud.

Het is aan te raden om vooraf goed de syllabus door te nemen, zodat je duidelijk ziet welke onderdelen er allemaal getoetst kunnen worden.

De toets bestaat voor ongeveer 20-30% uit theorie en voor de rest vooral uit rekenopgaven.

Schrijf altijd de berekening op (ook bij het maken van de toets).

Bekijk eventueel de eindexamens van havo-5 van de afgelopen twee jaar en oefen daarmee. De examens en antwoorden zijn online te vinden. Let op: niet alle eindexamenstof komt terug op de kennistoets. Doe dit alleen als je goed onderscheid kunt maken tussen wat wel van toepassing is en wat niet.

NB: Het maken van een toelatingstoets zal de een makkelijker afgaan dan de ander. Met name als je al een tijdje geen onderwijs in dit vak hebt gevolgd, kan het een pittige opgave zijn. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles en daar ook voldoende tijd voor te nemen. Een ‘paar weken’  is doorgaans niet voldoende voor het bijspijkeren van de gemiste stof van een aantal schooljaren.

 

Wil je informatie over de inhoud van de toets?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Bedrijfseconomie.