Voorbereidingsstof Bedrijfseconomie 2020/2021

De toets sluit aan op de examenstof va het vak Bedrijfseconomie voor de havo. Alleen de onderstaande domeinen worden komen bij de toets aan de orde.

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon
De kandidaat kan (maatschappelijke) vraagstukken met persoonlijke financiële consequenties herkennen en financieel onderbouwde keuzes maken. Hij kan kenmerken van verschillende rechtsvormen beschrijven en, in het bijzonder, het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven en de rol van de ondernemer beoordelen.

Domein D: Investeren en Financieren
De kandidaat kan bij een investeringsvraagstuk noemen welke gegevens relevant zijn, uitleggen of een investering economisch zinvol is en hierbij verschillende investeringsselectiemethoden analyseren en beoordelen. Hij kan vanuit het perspectief van een organisatie de werking van de vermogensmarkt uitleggen. De kandidaat kan in de context van een financieringsvraagstuk de redenen voor het aantrekken van verschillende types vermogen noemen en uitleggen welke risico’s financiering met vreemd vermogen met zich meebrengen.

 Domein F: Financieel beleid
De kandidaat kan financiële feiten inventariseren en financiële overzichten opstellen. Hij kan financiële en niet-financiële informatie analyseren en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie. Hij kan voor een handelsonderneming of dienstenonderneming de verschillende kostensoorten noemen, de winst berekenen en de verschillen analyseren.

 Domein G: Verslaggeving
De kandidaat kan een eenvoudige jaarrekening van een organisatie analyseren.
(De beschrijving is overgenomen uit de Syllabus Bedrijfseconomie havo 2020 van  het College voor toetsen en examens.)

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de toelatingstoets Bedrijfseconomie kunnen -o.a. afhankelijk van je voorkennis- de onderstaande boeken gebruikt worden. (Let er op dat alleen de domeinen B, D,F en G bestudeerd hoeven te worden.)

 • Samengevat Bedrijfseconomie HAVO
  Uitgeverij Thiememeulenhof.
  ISBN: 9789006372427
 • Examenbundel Bedrijfseconomie HAVO
  Uitgeverij Thiememeulenhof
  ISBN 9789006781311
 • Bedrijfseconomie in Balans, Havo Theorieboek 1
  Uitgeverij Van Vlimmeren
  ISBN: 9789462871939
 • Bedrijfseconomie in Balans, Havo Theorieboek 2
  Uitgeverij Van Vlimmeren
  ISBN: 9789462871977

 

Voorbereidingscursus:

Wanneer er een voorbereidingscursus wordt gegeven ter voorbereiding voor de toets in juni 2021, dan volgt de informatie hierover in het voorjaar 2021. Voor de overige toetsmomenten is er geen voorbereidingscursus.

 

Wil je informatie over de inhoud van de toets?

Ga naar de pagina Toelatingstoets Bedrijfseconomie.